1. u, die op bedden van ivoor ligt,die op uw rustbanken hangt,die lammeren uit het kleinvee eet,kalveren uit het midden van de stal;
  2. u, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit– zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –
  3. u, die wijn uit sprengbekkens drinkten u zalft met de beste olie,maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet.
  1. Wee de zorgelozen in Sion,en de onbezorgden op de berg van Samaria,de beroemdsten van de voornaamste van de volken,en tot wie het huis van Israël komt.
  2. Trek naar Kalne en kijk er rond;ga vandaar naar het grote Hamath,en daal af naar Gath van de Filistijnen.Zijn ze beter dan deze koninkrijken?Is hun gebied groter dan uw gebied?
  3. U, die de onheilsdag ver van u afhoudt,maar de zetel van het geweld naderbij brengt;
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.