1. Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël:Zoek Mij en leef!
  2. Maar zoek niet in Bethel,in Gilgal moet u niet komenen u moet niet naar Berseba trekken,want Gilgal zal zeker in ballingschap gaanen Bethel zal tot niets worden.
  3. Zoek de HEERE en leef!Anders zal Hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen,het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.
  1. Luister naar dit woord dat Ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël.
  2. Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan,de maagd Israël.Zij ligt verlaten op haar land,er is niemand die haar opricht.
  3. Want zo zegt de Heere HEERE:De stad die optrekt met duizend,zal er honderd overhouden,en die optrekt met honderd,zal er tien overhoudenvoor het huis van Israël.
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.