1. Brult een leeuw in het woudals hij geen prooi heeft?Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinkenzonder dat hij iets gevangen heeft?
  2. Duikt een vogel in een strik op de aardeals er geen val voor hem is?Springt de strik van de grond opals er niets gevangen is?
  3. Of wordt in een stad de bazuin geblazenzonder dat het volk beeft?Of komt er kwaad in de stad voorzonder dat de HEERE dat doet?
  1. Luister naar dit woord dat de HEERE tot u spreekt, Israƫlieten, tot het hele geslacht dat Ik uit het land Egypte heb geleid:
  2. Alleen u heb Ik gekenduit alle geslachten op de aarde.Daarom zal Ik u vergeldenal uw ongerechtigheden.
  3. Gaan er twee samenzonder elkaar ontmoet te hebben?
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.