1. Zo zegt de HEERE:Vanwege drie overtredingen van Juda,ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,omdat zij de wet van de HEERE verworpen hebben,Zijn verordeningen niet in acht genomen hebben,en hun leugengoden hen hebben misleid,de goden die hun vaderen naliepen.
  2. Daarom zal Ik vuur werpen in Juda;dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren.
  3. Zo zegt de HEERE:Vanwege drie overtredingen van Israël,ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopenen de arme voor een paar schoenen.
  1. Zo zegt de HEERE:Vanwege drie overtredingen van Moab,ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen,omdat hij de beenderen van de koning van Edomtot kalk verbrand heeft.
  2. Daarom zal Ik vuur werpen in Moab;dat zal de paleizen van Kerioth verteren.Moab zal sterven onder oorlogsgedruis,krijgsgeschreeuw en bazuingeschal.
  3. Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien,en Ik zal al zijn vorsten met hem doden,zegt de HEERE.
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.