1. De wagens van de farao en zijn legerheeft Hij in de zee geworpen.De besten van zijn officierenzijn verdronken in de Schelfzee.
  2. De watervloeden hebben hen bedolven,zij zijn als een steen in de diepten gezonken.
  3. Uw rechterhand, HEERE,was heerlijk in macht;Uw rechterhand, HEERE,verpletterde de vijand.
  1. Toen zongen Mozes en de Israƫlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden:Ik zal zingen voor de HEERE,want Hij is hoogverheven!Het paard en zijn ruiterheeft Hij in de zee geworpen.
  2. De HEERE is mijn kracht en lied,Hij is mij tot heil geweest.Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik;de God van mijn vader, Hem roem ik.
  3. De HEERE is een Strijder,HEERE is Zijn Naam.
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.