1. Iddo, Ginnethoi, Abia,
  2. Mijamin, Maädja, Bilga,
  3. Semaja en Jojarib, Jedaja,
  1. Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua waren opgetrokken: Seraja, Jeremia, Ezra,
  2. Amarja, Malluch, Hattus,
  3. Sechanja, Rehum, Meremoth,
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.