1. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
  2. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
  3. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
  1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
  2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
  3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.