1. om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper;
  2. en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.
  3. En Ik, zie, Ik heb Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die wijs van hart is, heb Ik wijsheid gegeven zodat zij alles kunnen maken wat Ik u geboden heb:
  1. Daarna sprak de HEERE tot Mozes:
  2. Zie, Ik heb Bezaleƫl, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen.
  3. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap,
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.