1. Dan, Naftali, Gad en Aser.
  2. Alle zielen die van Jakob afstamden, waren zeventig zielen; Jozef was echter al in Egypte.
  3. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie,
  1. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin:
  2. Ruben, Simeon, Levi en Juda;
  3. Issaschar, Zebulon en Benjamin;
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.