1. Noach, Sem, Cham en Jafeth.
  2. De zonen van Jafeth waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras.
  3. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma.
  1. Adam, Seth, Enos,
  2. Kenan, Mahalaleƫl, Jered,
  3. Henoch, Methusalach, Lamech,
Door de copyrights van de Herziene Statenvertaling kunnen we u hier slechts enkele verzen laten zien. U kunt de verzen van de Herziene Statenvertaling wel toevoegen aan uw liturgie.